Όροι Χρήσης

Το athensgram.gr προσφέρει τις υπηρεσίες του θέτοντας υπόψη στον πάροχο των επιχειρήσεων και στον επισκέπτη τους παρακάτω όρους και τους οποίους υποχρεούνται όχι μόνο να διαβάσει αλλά και να τους αποδεχτεί πλήρως.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις - όπως αυτοί τροποποιούνται κατά διαστήματα - ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες μας, οι οποίες διατίθενται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο (μέσω των διανομέων) online, μέσω οποιασδήποτε κινητής συσκευής, μέσω e-mail ή τηλεφωνικώς. Με την πρόσβαση, την πλοήγηση και τη χρήση του ιστοχώρου μας ή οποιασδήποτε άλλης εφαρμογής μας μέσω οποιασδήποτε πλατφόρμας (στο εξής καλούμενα από κοινού "ιστοχώρος") αποδέχεστε και βεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και ότι συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω (συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων).

Αντικείμενο των υπηρεσιών μας

Το athensgram.gr είναι ένας ιστοχώρος που παρέχει διαφήμιση και δεν φέρνει καμία ευθύνη για εξωτερικούς συνδέσμους ή πληροφορίες που παρέχουν οι διαφημιζόμενοι. Για όποια απορία έχετε για κάποια επιχείρηση που διαφημίζεται στον παρόν διαδικτυακό τόπο, παρακαλώ να επικοινωνήσετε κατευθείαν με τον ιδιοκτήτη μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που βρίσκονται σε κάθε ιστοσελίδα στις καταχωρήσεις.

Μέσω αυτού του ιστοχώρου, διαθέτουμε μία online πλατφόρμα μέσω της οποίας όλες οι επιχειρήσεις μπορούν να διαφημίσουν τις επιχειρήσεις τους.

Κατά την παροχή των υπηρεσιών μας, οι πληροφορίες που δημοσιοποιούμε βασίζονται στις πληροφορίες που λαμβάνουμε από τους παρόχους των επιχειρήσεων. Για αυτό το λόγο, οι πάροχοι των επιχειρήσεων έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την ανανέωση όλων των πληροφοριών που εμφανίζονται στον ιστοχώρο μας. Παρά το γεγονός ότι καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για τη σωστή λειτουργία των υπηρεσιών μας, δεν μπορούμε ούτε να επιβεβαιώσουμε ούτε να εγγυηθούμε ότι όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, και ούτε μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν λάθη (συμπεριλαμβανομένων προφανών και τυπογραφικών λαθών), για παρεμβολές λόγω (προσωρινής ή/και μερικής) αναστολής λειτουργίας, εργασιών αποκατάστασης, αναβάθμισης ή συντήρησης του ιστοχώρου ή από οποιοδήποτε άλλη αιτία), για ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πληροφορίες ή για τη μη διανομή των πληροφοριών.
Το athensgram.gr δεν εγγυάται την έγκαιρη παραλαβή και επεξεργασία των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων ηλεκτρονικών μηνυμάτων που έχουν σταλεί σε αυτή. Επιπλέον, δεν φέρει καμία ευθύνη για τις συνέπειες μη-έγκαιρης παραλαβής, αποτυχίας αποστολής ή επεξεργασίας μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων ηλεκτρονικών μηνυμάτων που έχουν σταλεί προς αυτή ή προς τις διαφημιζόμενες επιχειρήσεις. 
To athensgram.gr έχει προνοήσει και για την καλύτερη εμπειρία χρήσης χρησιμοποεί Google reCAPTCHA plugin για την αποφυγή spam μηνυμάτων μέσω των φορμών επικοινωνίας της πλατφόρμας. Σε καμία περίπτωση ωστόσο δεν ευθύνεται σε περίπτωση αποστολής ενοχλητικών μηνυμάτων από bots κτλ ούτε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών, αλλά και πιθανή ζημία που μπορεί να προκληθεί από αυτά.
Κάθε πάροχος επιχειρήσεων διατηρεί την ευθύνη ανά πάσα στιγμή για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των (περιγραφικών) πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων των τιμών, κλπ) που εμφανίζονται στον ιστοχώρο μας. Ο ιστοχώρος μας δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να θεωρείται μέσο υπόδειξης ή έγκρισης της τιμής, του επιπέδου υπηρεσιών ή των σχολίων οποιουδήποτε επιχειρήσεων.
Τα μηνύματα που δέχονται οι επιχειρήσεις μέσω της φόρμας επικοινωνίας, δεν περνάνε από έλεγχο, οπότε το athensgram.gr δε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

 Η χρήση του διαδικτυακού αυτού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο πάροχος των επιχειρήσεων και ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο athensgram.gr σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του.

Ο δικτυακός τόπος athensgram.gr πιθανόν να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο πάροχος της υπηρεσίας και ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

Απαγορεύεται σε όλους τους επισκέπτες, μέλοι/επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε φόρμα επικοινωνίας του ιστοτόπου athensgram.gr για να μεταδώσουν οποιοδήποτε διαφημιστικό υλικό, ή κάθε είδους υλικό που ενοχλεί (spam) τον διαχειριστή και τα μέλη/επιχειρήσεις. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση οποιουδήποτε κειμένου, εικόνας, φωτογραφίας, video χωρίς την γραπτή έγκριση από τo athensgram.gr.

Το Athensgram ενσωματώνει κριτικές της Google στην περιγραφή των επιχειρήσεων. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των κριτικών. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι τα σχόλια των χρηστών είναι απλά απόψεις και δε θα πρέπει να βασίζεστε σε αυτά. Οι αξιολογήσεις έχουν χαρακτήρα ενημερωτικό για τους χρήστες του athenagram.gr. Το athensgram.gr δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά που μπορεί να υποστεί η επιχείρηση από την κριτική αρνητικών ακόμα και κακόβουλων κριτικών. 

Δεν φέρουμε ευθύνη για τις πληροφορίες (εγκυρότητα κλπ) των event μέσα από το athensgram.gr.
Αυτοί ανήκουν αποκλειστικά στο φορέα που τα διοργανώνει.

Το athensgram.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού του τόπου, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου athensgram.gr, ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

Ο πάροχος των επιχειρήσεων και ο επισκέπτης έχουν την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.athensgram.gr και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδικτύου). Ο πάροχος του καταλύματος και ο επισκέπτης έχουν την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών.

Το athensgram.gr δεν έχει οποιαδήποτε υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που παρέχονται από άλλους προβαλλόμενους και είναι διαθέσιμες από τον δικτυακό τόπο athensgram.gr.

Στον δικτυακό τόπο athensgram.gr, ενδέχεται να συμπεριλαμβάνει υπηρεσίες διαφήμισης κάθε μορφής, έναντι τιμήματος. Διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές των υπηρεσιών διαφήμισης καθώς και τους παρόντες όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού τόπου athensgram.gr. Η τελική τιμή μιας υπηρεσίας διαμορφώνεται την ημέρα της τιμολόγησής της.

Τιμές

Οι τιμές όπου εμφανίζονται στον ιστοχώρο athensgram.gr, κατ’ επιλογήν των παρόχων των επιχειρήσεων, είναι αποκλειστική ευθύνη των παρόχων των επιχειρήσεων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για την ανανέωσή τους. Σε κάθε περίπτωση επιβεβαιώνονται κατόπιν επικοινωνίας των ενδιαφερόμενων με τους παρόχους των επιχειρήσεων.

Τυχόν προφανή λάθη (περιλαμβανομένων τυπογραφικών) δεν είναι δεσμευτικά.

Διαγωνισμοί - Δωρεάν Προσκλήσεις

Οι πρόσκλησεις είναι ονομαστικές και δίνουν πρόσβαση στο σύνολο των ατόμων που αναγράφεται στο διαγωνισμό.
Ο νικητής του διαγωνισμού με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας παραλαμβάνει την πρόσκληση από τα ταμεία του χώρου.
Τo Athensgram δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αλλαγή (π.χ. αλλαγή ώρας, χώρου, αναβολή, ακύρωση event)
Τo Athensgram δεν φέρει ευθύνη αν το email δεν έφτασε στα εισερχόμενα mail του νικητή (spam list ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο)
Η πρόσκληση δεν μπορεί να μεταφερθεί για άλλες ημέρες και ώρες, ούτε να αλλάξει κάτοχο. 
Ο νικητής θα ενημερωθεί μέσω του email που δηλώθηκε (ελέγξε ότι η διεύθυνση έχει γραφτεί σωστά)

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το athensgram.gr καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες ώστε τα περιεχόμενα και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο δικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν έγκυρα, έγκαιρα, ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους. Σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο αποτελούν μία προσφορά προς τους επισκέπτες του διαδικτύου και σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ή/και προτροπές, ούτε υπέχουν οποιαδήποτε προτροπή ή αποτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.

Δεν ευθύνεται για α) οποιαδήποτε ποινική, ειδική, έμμεση ή επακόλουθη ζημία ή απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια συμβολαίου, απώλεια ή ζημία στην πελατεία ή την φήμη, απώλεια δικαιώματος για αποζημίωση, β) οποιαδήποτε ασάφεια σχετικά με τις πληροφορίες (περιγραφή) του καταλύματος (συμπεριλαμβανομένων τιμών και αξιολόγησης) που παρέχονται στον ιστοχώρο μας, γ) υπηρεσίες ή προϊόντα που προσφέρονται από το κατάλυμα, δ) οποιεσδήποτε (άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή ποινικές) φθορές, απώλειες που υποστήκατε, πληρώσατε ή προκαλέσατε, σύμφωνα με, έπειτα από ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή την καθυστέρηση στη χρήση του ιστοχώρου μας, ή ε) για τυχόν (προσωπικό) τραυματισμό, θάνατο, φθορά προσωπικής ιδιοκτησίας ή άλλες (άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή ποινικά κολάσιμες) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες υποστήκατε, πληρώσατε ή προκαλέσατε, είτε εξαιτίας (νομικών) πράξεων, σφαλμάτων, παραβιάσεων, (βαριάς) αμέλειας, σκόπιμου πταίσματος, παραλείψεων, μη εκτέλεσης, ψευδών δηλώσεων, αδικοπραξίας ή απόλυτης ευθύνης της επιχείρισης ή ευθύνης που αποδίδεται (πλήρως ή μερικώς) στην επιχείριση, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο περιστατικό πέρα από τον έλεγχό μας.

Image
Athensgram - Ολόκληρη η Αθήνα στην οθόνη σου

Get News

Κάντε εγγραφή και μείνετε ενήμερος για διαγωνισμούς και νέα του Athensgram.